Продукти

Небанково финансиране

Предлагаме финансиране, обезпечено с недвижими имоти, на фирми с временни финансови затруднения или индустрии, които банките отбягват да кредитират. Средствата мога да се използват както за рефинансиране, така и за нови проекти.

Подпомагаме фирми, които имат нужда от повече време да се оздравят или спокойно да продадат активи. Като небанкова институция, ние можем да предложим дълги гратисни периоди по лихви и главници, без да упражняваме натиск върху кредитополучателите да обслужват заемите си. Нашата цел е да работим с кредитополучателите, за да не се налага да жертват стойността на активите си, поради натиск във времето за продажба в краткосрочен план.

Ние търсим възможности за инвестиране в България и Румъния, но също разглеждаме и възможности в други страни от Централна и Източна Европа.

Целим да правим инвестиции над 10 млн. евро, но може да разгледаме възможности в диапазона на 5 млн. евро.