За нас

Атланд Инвестмънтс е компания, която инвестира в проблемни недвижими имоти, обезпечени и необслужвани фирмени кредити, обезпечени с имоти, както и предоставя небанково финансиране. В последните над 10 години, компанията поддържа дългосрочни взаимоотношения с международни финансови институции, които търсят надеждни и устойчиви решения за своите необслужвани кредити и проблемни активи.

Атланд успешно си партнира с Apollo Global Management в придобиването на портфейли от необслужвани кредити и проблемни недвижими имоти с номинал от 150 млн. евро.  Фирмата е част от AG Capital и гради върху  на 15-годишния опит на групата в придобиването и управлението на необслужвани  кредити и проблемни имоти.  

Атланд се стреми да е предпочитан партньор при ситуации с необслужвани кредити и проблемни активи, и да бъде алтернативен източник за финансиране, обезпечено с недвижими имоти, на нови проекти или за рефинансиране на кредити.

На база богатия си опит, управленският екип е разработил процеси за анализ, оценка и управление на недвижими имоти и проблемни кредити, като предлага гъвкавост и бързина на решенията.

Атланд е член на Асоциация за управление на вземанията, която разпространява и развива добрите практики в индустрията за събиране на вземания.

Компанията също е ангажирана с мисията и целите на Американската стопанска камара в България.