Продукти

Необслужвани кредити

Придобиваме, управляваме и събираме фирмени кредити, обезпечени с недвижими имоти. Ние се фокусираме върху големите градове, където пазарът на недвижими имоти е по-ликвиден.  Подхождаме индивидуално към всеки длъжник, за да изберем оптималния подход, като доброволна продажба на обезпечението, доброволно погасяване илипридобиване на обезпечението.

Съвместно с Apollo и IFC , през 2018г. и 2019г. придобихме портфейли от обезпечени фирмени заеми от ОББ (KBC Group, Белгия) и Пощенска банка (Eurobank Group, Гърция), които в момента управляваме. В тези портфейли има над 25 отделни кредита от които 2/3 вече са успешно реализирани.

Броят на сключените сделки с проблемни кредити, както и мащабът на компанията, гарантират ефикасен и професионален подход към всяка сделка. Ние имаме уменията да ръководим целия процес от оценяването, придобиването и събирането на необслужвани кредити.

Ние подхождаме етично и с уважение към всеки длъжник. Нашият подход цели да е в съответствие с най-добрите практики по отношение на екологията, социалната отговорност и корпоративното управление (ESG).