Опит

Orchid Gardens

Проект със смесено предназначение във Варна. Управляван за УниКредит Булбанк, като имотът е завършен и е започната продажбата на обекти в него.