Опит

Metro 2

Портфейл от необслужвани кредити с номинал от 80 млн. евро, обезпечен с търговски, офис и жилищни имоти. Портфейлът е придобит от Пощенска банка през 2018г. в съдружие с Apollo и IFC.