Опит

Majestic Holiday Resort

Ваканционен комплекс в Банско. Активът е управляван и продаден от името на Компания за управление на банкови активи, Словения (бивша Нова Люблянска Банка).