Опит

Hermes

Портфейл от необслужвани кредити и придобити недвижими имоти с обща номинална стойност над 34 млн. евро, обезпечени с търговски, офис и жилищни имоти. Портфейлът е придобит от ОББ през 2019г. в съдружие с Apollo и IFC.