Опит

Harmony Residence

Жилищен комплекс в София. Активът е управляван за Компания за управление на банкови активи, Словения (бивша Нова Люблянска Банка) и е напълно продаден.