Опит

Egos

Ваканционен комплекс в Банско, управляван за Пощенска банка. Строителството на обекта е завършено и са договорени условия за продажбата му.