Опит

Campus

Група от два проекта с общо пет жилищни сгради в София. Придобити от ЦКБ през 2016г. Сградите са завършени, едната е продадена, останалите сгради са в процес на разпродаване.