Екип

Добрин Стайков

Член на СД

Добрин Стайков има над 20-годишен опит в капиталовите пазари и структурирани финанси. Той ръководи сделки с акции и дългови инструменти в продължение на общо 15 години в Европейската банка за възстановяване и развитие и Deutsche Bank. В ЕБВР той полага основите на практиката за проблемни активи / необслужвани кредити. Работи също по различни IPO-та и M&A трансакции. В продължение на 5 години е работил като одитор в PwC, ставайки британски дипломиран счетоводител. Притежава магистърска степен от INSEAD.