Партньори

Пощенска Банка

Пощенска банка, е четвъртата по активи банка в България, с клонова мрежа, покриваща страната и значителна клиентска база от физически лица, фирми и други институции.

Пощенска банка е част от Eurobank Group, Гърция. Eurobank Group е динамична банкова организация, оперираща в шест държави, която има активи за 67.4 милиарда евро и 12,094 служители. Създадена през 1990г., тя продължава стабилния си растеж, като се фокусира върху разнородните потребности на клиентите си. Eurobank има стратегически позиции в сегментите на банкиране на дребно и фирменото банкиране в Гърция, България и Сърбия и предлага управление на активи за частни лица в Кипър, Люксембург и Лондон.

AG Capital/Атланд са управлявали проекта Его на Пощенска банка, който е бил проблемен актив. Също така са придобили от банката друг проблемен недвижим имот- Офис център Престиж.

През 2018г. и 2019г. Атланд инвестира съвместно с Apollo и IFC в придобиването на портфейл от необслужвани кредити от Пощенска банка. Атланд управлява активите, закупени от тази банка.

Apollo Global Management

Apollo Global Management е водещ глобален мениджър на алтернативни инвестиции. Apollo управлява активи за над 455 милиарда долара, разпределени във фондове, инвестиращи в кредити, дялове от фирми и недвижими имоти. Фокусът е върху девет индустрии, за които Apollo има значителни познания и ресурси.   

През 2018г. и 2019г. Атланд инвестира съвместно с Apollo и IFC в придобиването на портфейл от необслужвани кредити от ОББ и Пощенска банка. Атланд управлява активите, закупени от тези банки.

IFC – Международната финансова корпорация

Международната финансова корпорация е част от  Групата на Световната банка и е най-голямата инвестиционна организация, подпомагаща растежа на частния сектор в развиващите се страни.  IFC подпомага бизнесите по целия свят като предоставя капитал, опит и влияние, създавайки пазари и възможности.   

Аpollo и IFC чрез платформата DARP Global JV Platform имат джойнт-венчър за придобиването на портфейли от необслужвани кредити в развиващи се страни.    

През 2018г. и 2019г. Атланд инвестира съвместно с Apollo и IFC в придобиването на портфейл от необслужвани кредити от ОББ и Пощенска банка. Атланд управлява активите, закупени от тези банки.

Обединена Българска Банка (част от KBC Group)

Белгийската KBC Group е най-голямата банкова и застрахователна група в България.  В България обединява фирми с многогодишна история и многостенен опит. Компаниите, част от KBC Group България, са ОББ, ДЗИ, ОББ Интерлийз, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен Брокер и KBC-Клон България. Те предлагат пълния спектър на финансови услуги, включващи лизинг, управление на активи и факторинг.

ОББ е основана през 1992г. чрез консолидацията на 22 Български регионални търговски банки. След придобиването на ОББ от Белгийската група, на банката е даден най-високия кредитен рейтинг в България – "А" (по-висок от този на държавата). ОББ има отличната си дистрибуционна мрежа и клонове в цялата страна.

През 2018г. и 2019г. Атланд инвестира съвместно с Apollo и IFC в придобиването на портфейл от необслужвани кредити и проблемни активи от ОББ. Атланд управлява активите, закупени от банката.

Компания за управление на банкови активи, Словения (BAMC)

Bank Asset Management Company d.d., Slovenia - (ВАМС) е основана през март 2013г. от Република Словения с цел да подпомогне оздравяване на системно значимите банки, който са били изправени пред несъстоятелност или ликвидни проблеми.  До края на 2013г. двете най-големи Словенски банки бяха рекапитализирани от правителството и значителна част от проблемните им активи бяха прехвърлени на BAMC.  

Атланд е управлявал за BAMC Harmony Residence (проблемен жилищен имот в София) и понастоящем управлява Majestic Пирин (Банско) – недовършен апарт хотел.

Райфайзенбанк (България)

Райфайзенбанк е сред водещите универсални банки в България, предлагаща банкови услуги във всички клиентски сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, МСП и банкиране на дребно.  Банката е дъщерна на Raiffeisen Bank International AG (RBI). RBI е един от основните доставчици на корпоративно и инвестиционно банкиране в Австрия и водеща универсална банка в Централна и източна Европа (ЦИЕ).     

Атланд е придобило от Райфайзенбанк проблемния недвижими имот – Комплекс Райска градина/Панорама в Св. Влас, който е успешно завършен и напълно разпродаден.

Уникредит Булбанк

 УниКредит Булбанк е водещата банка в България и в част от UniCredit, успешна пан-европейска търговска банка.   

Атланд е управлявало за УниКредит Булбанк Orchid Gardens, Варна - проблемен недвижим имот със смесено предназначение.