Екип

Андрей Генев

Директор "Инвестиции"

Андрей Генев се присъединява към Атланд през 2021г като Директор инвестиции. Той има над 20-годишен опит в корпоративно банкиране, като е работил в BNP Paribas, БАКБ, ОББ и Токуда банк. Бил е член на УС на Българска Банка за Развитие и Председател на СД на Националния гаранционен фонд. Г-н Генев има магистърска степен по Финанси от УНСС и е Сертифициран финансов анализатор (CFA).